.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Nowy Sącz / nowotarski, pow. / Jabłonka, gm.
Jabłonka, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 17322
Powierzchnia: 213.28 km2
Zaludnienie: 81 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 11
L. obw. z których
spłynęły dane:
11
L. upr. do głos.: 12322
L. wyd. kart: 4609
37.40%
brak33.51%34.94%36.37%37.80%39.23%40.66%42.09%43.52%44.95%46.38% 
............
danych34.93%36.36%37.79%39.22%40.65%42.08%43.51%44.94%46.37%47.81% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Remiza OSP, Chyżne81235435433843.60
2Szkoła Podstawowa Nr 1, Jabłonka162360159958337.03
3Szkoła Podstawowa Nr 1, Jabłonka115630830829626.64
4Szkoła Podstawowa Nr 2, Lipnica Mała112338938636334.64
5Szkoła Podstawowa, Orawka72738638537153.09
6Szkoła Podstawowa Nr 1, Podwilk173888288285550.75
7Szkoła Podstawowa, Zubrzyca Dolna120936235635629.94
8Szkoła Podstawowa Nr 2, Zubrzyca Górna101733733733533.14
9Szkoła Podstawowa, Jabłonka Bory64821521520533.18
10Szkoła Podstawowa Nr 2, Lipnica Mała119742042040035.09
11Szkoła Podstawowa Nr 2, Zubrzyca Górna107235535533933.12
  Jabłonka, gm. 12322 4609 4597 4441 37.40

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca