.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Nowy Sącz / gorlicki, pow. / Ropa, gm.
Ropa, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5098
Powierzchnia: 49.09 km2
Zaludnienie: 103 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 3635
L. wyd. kart: 1643
45.20%
brak34.17%35.35%36.53%37.71%38.89%40.07%41.25%42.43%43.61%44.79% 
............
danych35.34%36.52%37.70%38.88%40.06%41.24%42.42%43.60%44.78%45.97% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Budynek Szkoły Podstawowej, Łosie60524024022439.67
2Urząd Gminy (świetlica), Ropa165879979976448.19
3Urząd Gminy (sala obrad), Ropa116953052850145.34
4Budynek DPS, Klimkówka20374747436.45
  Ropa, gm. 3635 1643 1641 1563 45.20

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca