.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Sieradz / zgierski, pow. / Głowno, gm.
Głowno, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5050
Powierzchnia: 104.45 km2
Zaludnienie: 48 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 5
L. obw. z których
spłynęły dane:
5
L. upr. do głos.: 3900
L. wyd. kart: 1448
37.13%
brak33.84%34.75%35.66%36.57%37.48%38.39%39.30%40.21%41.12%42.03% 
............
danych34.74%35.65%36.56%37.47%38.38%39.29%40.20%41.11%42.02%42.94% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Mąkolicach, Mąkolice 9690943143042547.41
2Szkoła Podstawowa w Popowie, Popów Głowieński 2585138938937345.71
3Ośrodek Upowszechniania Kultury w Bronisławowie, Bronisławów 1063219819819331.33
4Przedszkole w Woli Zbrożkowej, Wola Zbrożkowa 3632665655919.94
5Szkoła Podstawowa w Lubiankowie, Lubianków 45118236536535430.88
  Głowno, gm. 3900 1448 1447 1404 37.13

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca