.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Sieradz / zgierski, pow. / Głowno, m.
Głowno, m.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 15322
Powierzchnia: 19.82 km2
Zaludnienie: 773 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 10
L. obw. z których
spłynęły dane:
10
L. upr. do głos.: 12433
L. wyd. kart: 4352
35.00%
brak33.84%34.75%35.66%36.57%37.48%38.39%39.30%40.21%41.12%42.03% 
............
danych34.74%35.65%36.56%37.47%38.38%39.29%40.20%41.11%42.02%42.94% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Plac Reymonta 2129851551548339.68
2Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Generała Andersa 37178865665463736.69
3Zespół Szkół Licealno-Gimnazjalnych ul. Kościuszki 10123638038036730.74
4Urząd Miejski w Głownie ul. Dworska 4190863463460933.23
5Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Karasicka 35226577377373334.13
6Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Generała Andersa 3799436536535436.72
7Zespół Szkół nr 1 ul. Kopernika 24/26199171171168135.71
8Miejski Ośrodek Kultury w Głownie ul. Kopernika 3783226326325531.61
9Dom Pomocy Społecznej ul. Karasicka 516041413768.33
10Szpital Miejski ul. Wojska Polskiego 326114141222.95
  Głowno, m. 12433 4352 4350 4168 35.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca