.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Sieradz / wieruszowski, pow. / Wieruszów, gm.
Wieruszów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 14622
Powierzchnia: 97.13 km2
Zaludnienie: 150 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 12
L. obw. z których
spłynęły dane:
12
L. upr. do głos.: 11375
L. wyd. kart: 4783
42.05%
brak34.78%35.51%36.24%36.97%37.70%38.43%39.16%39.89%40.62%41.35% 
............
danych35.50%36.23%36.96%37.69%38.42%39.15%39.88%40.61%41.34%42.08% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Zespół Szkół Nr 2 w Wieruszowie, ul. Teklinowska 2793643243041346.15
2Urząd Miejski w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7152073173169348.09
3Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wieruszowie, ul. Fabryczna 1208790590588443.36
4Gimnazjum Nr 1 w Wieruszowie, ul. Warszawska 123 a133346946944335.18
5Gimnazjum Nr 1 w Wieruszowie, ul. Warszawska 123 a133656155853541.99
6Szkoła Podstawowa w Wyszanowie, ul. Szkolna 1082632632631539.47
7Szkoła Podstawowa w Teklinowie70827927926739.41
8Budynek szkolny w Kuźnicy Skakawskiej79633433432141.96
9Szkoła Podstawowa w Pieczyskach83033032931739.76
10Budynek szkolny w Mirkowie43320320320046.88
11Szkoła Podstawowa w Cieszęcinie49319319318439.15
12Szpital Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieruszowie, ul. Warszawska 1047720202025.97
  Wieruszów, gm. 11375 4783 4777 4592 42.05

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca