.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Sieradz / wieruszowski, pow. / Sokolniki, gm.
Sokolniki, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4960
Powierzchnia: 80.02 km2
Zaludnienie: 61 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 3870
L. wyd. kart: 1445
37.34%
brak34.78%35.51%36.24%36.97%37.70%38.43%39.16%39.89%40.62%41.35% 
............
danych35.50%36.23%36.96%37.69%38.42%39.15%39.88%40.61%41.34%42.08% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Sokolnikach, ul. Szkolna 1184465465462635.47
2Szkoła Podstawowa w Ochędzynie, Ochędzyn67127627627041.13
3Publiczne Gimnazjum w Walichnowach, ul. Szkolna 2883427727727033.21
4Szkoła Podstawowa w Pichlicach, Pichlice52123823823045.68
  Sokolniki, gm. 3870 1445 1445 1396 37.34

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca