.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Sieradz / wieruszowski, pow. / Łubnice, gm.
Łubnice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4182
Powierzchnia: 60.9 km2
Zaludnienie: 68 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 3
L. obw. z których
spłynęły dane:
3
L. upr. do głos.: 3182
L. wyd. kart: 1207
37.93%
brak34.78%35.51%36.24%36.97%37.70%38.43%39.16%39.89%40.62%41.35% 
............
danych35.50%36.23%36.96%37.69%38.42%39.15%39.88%40.61%41.34%42.08% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Sala OSP w Dzietrzkowicach, ul. Tysiąclecia 57117651951950044.13
2Sala OSP w Łubnicach, ul. Generała Sikorskiego 98111142342340538.07
3Zespół Szkół w Wójcinie ul.Wieluńska 989526526525129.61
  Łubnice, gm. 3182 1207 1207 1156 37.93

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca