.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Sieradz / wieruszowski, pow. / Czastary, gm.
Czastary, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4060
Powierzchnia: 62.67 km2
Zaludnienie: 64 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 3
L. obw. z których
spłynęły dane:
3
L. upr. do głos.: 3127
L. wyd. kart: 1300
41.57%
brak34.78%35.51%36.24%36.97%37.70%38.43%39.16%39.89%40.62%41.35% 
............
danych35.50%36.23%36.96%37.69%38.42%39.15%39.88%40.61%41.34%42.08% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Sala OSP w Czastarach, ul. Wolności 36185975275172340.45
2Szkoła Podstawowa w Parcicach, ul. Dworska 6079932532531440.68
3Szkoła Podstawowa w Radostowie Pierwszym, Radostów Pierwszy 5346922322321347.55
  Czastary, gm. 3127 1300 1299 1250 41.57

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca