.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Sieradz / wieruszowski, pow. / Bolesławiec, gm.
Bolesławiec, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4202
Powierzchnia: 64.58 km2
Zaludnienie: 65 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 3255
L. wyd. kart: 1217
37.39%
brak34.78%35.51%36.24%36.97%37.70%38.43%39.16%39.89%40.62%41.35% 
............
danych35.50%36.23%36.96%37.69%38.42%39.15%39.88%40.61%41.34%42.08% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Dom Kultury w Bolesławcu, ul Rynek 4, 98-430 Bolesławiec130754154151041.39
2Szkoła Podstawowa w Mieleszynie, Mieleszyn 141, 98-430 Bolesławiec54521921820740.18
3Szkoła Podstawowa w Chróścinie, Chróścin 49, 98-430 Bolesławiec71724124122933.61
4Szkoła Podstawowa w Żdżarach, Żdżary 123, 98-430 Bolesławiec68621621619931.49
  Bolesławiec, gm. 3255 1217 1216 1145 37.39

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca