.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Sieradz / wieluński, pow. / Skomlin, gm.
Skomlin, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3544
Powierzchnia: 54.95 km2
Zaludnienie: 64 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 2744
L. wyd. kart: 1145
41.73%
brak33.66%35.31%36.96%38.61%40.26%41.91%43.56%45.21%46.86%48.51% 
............
danych35.30%36.95%38.60%40.25%41.90%43.55%45.20%46.85%48.50%50.16% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Przedszkole w Skomlinie, ul. Trojanowskiego 2139161861858844.43
2Przedszkole w Wicherniku, Wichernik 1343318718718243.19
3Szkoła Podstawowa we Wróblewie, Wróblew 6062123223221137.36
4Remiza OSP w Toplinie, Toplin 1529910810810136.12
  Skomlin, gm. 2744 1145 1145 1082 41.73

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca