.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Sieradz / wieluński, pow. / Pątnów, gm.
Pątnów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6581
Powierzchnia: 114.3 km2
Zaludnienie: 57 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 10
L. obw. z których
spłynęły dane:
10
L. upr. do głos.: 4941
L. wyd. kart: 2477
50.13%
brak33.66%35.31%36.96%38.61%40.26%41.91%43.56%45.21%46.86%48.51% 
............
danych35.30%36.95%38.60%40.25%41.90%43.55%45.20%46.85%48.50%50.16% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Remiza OSP w Bieńcu41617617616642.31
2Świetlica Wiejska w Kałużach20710710710351.69
3Szkoła Podstawowa w Dzietrznikach80039339338149.13
4Remiza OSP w Kluskach13471716952.99
5Szkoła Podstawowa w Grębieniu47225825824754.66
6Szkoła Podstawowa w Popowicach48826026025853.28
7Remiza OSP w Kamionce42720820819948.71
8Publiczne Gimnazjum w Pątnowie107749049046945.50
9Szkoła Podstawowa w Załęczu Małym60936236235259.44
10Szkoła Podstawowa w Załęczu Wielkim31115215215048.87
  Pątnów, gm. 4941 2477 2477 2394 50.13

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca