.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Sieradz / wieluński, pow. / Ostrówek, gm.
Ostrówek, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4653
Powierzchnia: 101.6 km2
Zaludnienie: 45 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 6
L. obw. z których
spłynęły dane:
6
L. upr. do głos.: 3649
L. wyd. kart: 1347
36.91%
brak33.66%35.31%36.96%38.61%40.26%41.91%43.56%45.21%46.86%48.51% 
............
danych35.30%36.95%38.60%40.25%41.90%43.55%45.20%46.85%48.50%50.16% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku76430230227639.53
2Szkoła Podstawowa w Janowie65722122121033.64
3Szkoła Podstawowa w Okalewie72527627625938.07
4Szkoła Podstawowa w Skrzynnie74324224222732.57
5Szkoła Podstawowa w Wielgiem63421521520033.91
6Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie12691918172.22
  Ostrówek, gm. 3649 1347 1347 1253 36.91

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca