.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Sieradz / wieluński, pow. / Osjaków, gm.
Osjaków, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4765
Powierzchnia: 100.74 km2
Zaludnienie: 47 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 6
L. obw. z których
spłynęły dane:
6
L. upr. do głos.: 3692
L. wyd. kart: 1608
43.55%
brak33.66%35.31%36.96%38.61%40.26%41.91%43.56%45.21%46.86%48.51% 
............
danych35.30%36.95%38.60%40.25%41.90%43.55%45.20%46.85%48.50%50.16% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Osjakowie, ul. Częstochowska 2461526726725643.41
2Remiza OSP w Czernicach, Czernice 2351020820719240.78
3Budynek b. Szkoły Podstawej w Kolonii Raduckiej, Kolonia Raducka 4145218918918541.81
4Remiza OSP w Drobnicach, Drobnice 11956520120118035.58
5Budynek b. Szkoły Podstawowej w Chorzynie, Chorzyna 2757620920820136.28
6Gminny Ośrodek Kultury w Osjakowie, ul.Przejazd 297453453349754.83
  Osjaków, gm. 3692 1608 1605 1511 43.55

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca