.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Sieradz / wieluński, pow. / Konopnica, gm.
Konopnica, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4072
Powierzchnia: 83.06 km2
Zaludnienie: 49 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 6
L. obw. z których
spłynęły dane:
6
L. upr. do głos.: 3279
L. wyd. kart: 1334
40.68%
brak33.66%35.31%36.96%38.61%40.26%41.91%43.56%45.21%46.86%48.51% 
............
danych35.30%36.95%38.60%40.25%41.90%43.55%45.20%46.85%48.50%50.16% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Urząd Gminy Konopnica, ul. Rynek 1596439639638641.08
2Szkoła Podstawowa Rychłocice nr 108a73934434432746.55
3Szkoła Podstawowa Szynkielów nr 5372726626625036.59
4Remiza OSP Kamyk nr 432271091099748.02
5Remiza OSP Wrońsko nr 2927696969334.78
6Środowiskowy Dom Samopomocy Strobin nr 3434612312311635.55
  Konopnica, gm. 3279 1334 1334 1269 40.68

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca