.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Sieradz / wieluński, pow. / Czarnożyły, gm.
Czarnożyły, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4629
Powierzchnia: 69.9 km2
Zaludnienie: 66 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 3539
L. wyd. kart: 1379
38.97%
brak33.66%35.31%36.96%38.61%40.26%41.91%43.56%45.21%46.86%48.51% 
............
danych35.30%36.95%38.60%40.25%41.90%43.55%45.20%46.85%48.50%50.16% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Czarnożyłach, Czarnożyły 17a121154254252144.76
2Szkoła Podstawowa w Łagiewnikach, Łagiewniki 8997633433232234.22
3Świetlica Wiejska w Wydrzynie, Wydrzyn 59a95932232230333.58
4Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gromadzicach, Gromadzice 4939318118118046.06
  Czarnożyły, gm. 3539 1379 1377 1326 38.97

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca