.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Sieradz / wieluński, pow. / Biała, gm.
Biała, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5611
Powierzchnia: 74.99 km2
Zaludnienie: 74 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 7
L. obw. z których
spłynęły dane:
7
L. upr. do głos.: 4306
L. wyd. kart: 1556
36.14%
brak33.66%35.31%36.96%38.61%40.26%41.91%43.56%45.21%46.86%48.51% 
............
danych35.30%36.95%38.60%40.25%41.90%43.55%45.20%46.85%48.50%50.16% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej68526026024337.96
2Urząd Gminy Biała49017117116134.90
3Remiza OSP w Białej Rządowej66826726625239.97
4Remiza OSP w Kopydłowie19448484724.74
5Gminne Centrum Informacji w Łyskorni68525225224636.79
6Remiza OSP w Młynisku57619819818834.38
7Remiza OSP w Naramicach100836036033935.71
  Biała, gm. 4306 1556 1555 1476 36.14

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca