.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Sieradz / poddębicki, pow. ...
poddębicki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 43438
Powierzchnia: 880.91 km2
Zaludnienie: 49 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 47
L. obw. z których
spłynęły dane:
47
L. upr. do głos.: 34567
L. wyd. kart: 12690
36.71%
brak30.52%31.77%33.02%34.27%35.52%36.77%38.02%39.27%40.52%41.77% 
............
danych31.76%33.01%34.26%35.51%36.76%38.01%39.26%40.51%41.76%43.02% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
101101Dalików, gm.297811821181112139.69
101102Pęczniew, gm.301212931293121542.93
101103Poddębice, gm.1287442664265400333.14
101104Uniejów, gm.620825382537241840.88
101105Wartkowice, gm.507715501550144430.53
101106Zadzim, gm.441818611859176942.12
  poddębicki, pow. 34567 12690 12685 11970 36.71
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto1027839293927371638.23
2Wieś2428987618758825436.07
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 000599024752474233641.32
2od 5 001 do 10 0001570359495946563137.88
3od 10 001 do 20 0001287442664265400333.14
4od 20 001 do 50 00000000.00 
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca