.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Sieradz / kutnowski, pow. / Krośniewice, gm.
Krośniewice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 9380
Powierzchnia: 94.65 km2
Zaludnienie: 99 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 7
L. obw. z których
spłynęły dane:
7
L. upr. do głos.: 7435
L. wyd. kart: 2276
30.61%
brak30.31%31.31%32.31%33.31%34.31%35.31%36.31%37.31%38.31%39.31% 
............
danych31.30%32.30%33.30%34.30%35.30%36.30%37.30%38.30%39.30%40.31% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Gminne Centrum Kultury w Krośniewicach, ul. Kolejowa 25204867066863232.71
2Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach, ul. Poznańska 15104525025023523.92
3Biblioteka Miejska w Krośniewicach, ul. Poznańska 1672420520519428.31
4Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach, ul. Łęczycka 19a153954054052035.09
5Szkoła Podstawowa w Zalesiu64019819818930.94
6Szkoła Podstawowa w Jankowicach49212912912226.22
7Szkoła Podstawowa w Nowem94728428426829.99
  Krośniewice, gm. 7435 2276 2274 2160 30.61

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca