.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Sieradz / kutnowski, pow. / Bedlno, gm.
Bedlno, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6350
Powierzchnia: 126.02 km2
Zaludnienie: 50 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 7
L. obw. z których
spłynęły dane:
7
L. upr. do głos.: 5097
L. wyd. kart: 2050
40.22%
brak30.31%31.31%32.31%33.31%34.31%35.31%36.31%37.31%38.31%39.31% 
............
danych31.30%32.30%33.30%34.30%35.30%36.30%37.30%38.30%39.30%40.31% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bedlnie131648948947437.16
2Szkoła Podstawowa w Pleckiej Dąbrowie140854154153338.42
3Szkoła Podstawowa w Szewcach Nadolnych62526426425542.24
4Szkoła Podstawowa w Żeronicach95339839739241.76
5Szkoła Podstawowa w Pniewie63223223221536.71
6Dom Pomocy Społecznej w Pniewie8165656280.25
7Dom Pomocy Spolecznej w Wojszycach8261615674.39
  Bedlno, gm. 5097 2050 2049 1987 40.22

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca