.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Sieradz / kutnowski, pow. / Kutno, m.
Kutno, m.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 48500
Powierzchnia: 33.59 km2
Zaludnienie: 1443 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 29
L. obw. z których
spłynęły dane:
29
L. upr. do głos.: 39983
L. wyd. kart: 15945
39.88%
brak30.31%31.31%32.31%33.31%34.31%35.31%36.31%37.31%38.31%39.31% 
............
danych31.30%32.30%33.30%34.30%35.30%36.30%37.30%38.30%39.30%40.31% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Muzeum Regionalne w Kutnie, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 20114741941938436.53
2Zespół Szkół Nr 1 im. S. Staszica w Kutnie, ul. Oporowska 7130562162158947.59
3Świetlica RSM "Pionier" w Kutnie, ul. Staszica 21214197197093445.35
4Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie, ul. Kościuszki 24129554354352641.93
5I Liceum Ogólnokształcące im. Gen.J.H.Dąbrowskiego w Kutnie, ul. Gen. Dąbrowskiego 1140967167165447.62
6Kutnowski Dom Kultury w Kutnie, ul. Żółkiewskiego Stanisława 4171466166062738.56
7Przedszkole Miejskie Nr 17 w Kutnie, ul. Józefa Wybickiego 1176075075071642.61
8Przedszkole Miejskie Nr 17 w Kutnie, ul. Józefa Wybickiego 1183977073873841.87
9Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kutnie, ul. Kanclerza Andrzeja Zamoyskiego 1166968368264840.92
10Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kutnie, ul. Kanclerza Andrzeja Zamoyskiego 1113245545543840.19
11II Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza w Kutnie, ul. Okrzei 1175852752749629.98
12Budynek Parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kutnie, ul. Jesienna 2152454954952036.02
13Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kutnie, ul. Konduktorska 1372920820819928.53
14Gimnazjum Nr 3 w Kutnie, ul. Łęczycka 11143463163160744.00
15Lokal po byłym Klubie Sportowym "CZARNI" w Kutnie, ul. 3 Maja 1210566666664231.64
16Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA" Kutno S.A. w Kutnie, ul. Sienkiewicza 25204480177276439.19
17Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kutnie, ul. Łąkoszyńska 9153960460458339.25
18Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kutnie, ul. Łąkoszyńska 9161867567564141.72
19Gimnazjum Nr 1 w Kutnie, ul. Dr. Antoniego Troczewskiego 2210586886482741.24
20Przedszkole Miejskie Nr 8 w Kutnie, ul. Dr. Antoniego Troczewskiego 3155665765461442.22
21Przedszkole Miejskie Nr 16 w Kutnie, ul. Wilcza 5239995595590239.81
22Przedszkole Miejskie Nr 15 w Kutnie, ul. Władysława Jagiełły 4a144662862861143.43
23Szkoła Podstawowa Nr 9 w Kutnie, ul. Władysława Jagiełły 6187873673670139.19
24Szkoła Podstawowa Nr 9 w Kutnie, ul. Władysława Jagiełły 6144959659457641.13
25"BASF" POLSKA Spółka z o.o. WYTWÓRNIA PREMIKSÓW Kutnie, ul. Sklęczkowska 165801121129719.31
26Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Oporowska 279162626168.13
27Dom Pomocy Społecznej w Kutnie, ul. Bolesława Krzywoustego 118147473958.02
28Dom Pomocy Społecznej prow. przez Zgrom. S.S. Albertynek w Kutnie, ul. Jana III Sobieskiego 496047474578.33
29Szpital Rejonowy im. Dr. Antoniego Troczewskiego w Kutnie, ul Kościuszki 5217632323118.18
  Kutno, m. 39983 15945 15872 15210 39.88

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca