.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Chełm / chełmski, pow. ...
chełmski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 76193
Powierzchnia: 1779.64 km2
Zaludnienie: 42 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 83
L. obw. z których
spłynęły dane:
83
L. upr. do głos.: 58510
L. wyd. kart: 18020
30.80%
brak25.24%26.50%27.76%29.02%30.28%31.54%32.80%34.06%35.32%36.58% 
............
danych26.49%27.75%29.01%30.27%31.53%32.79%34.05%35.31%36.57%37.84% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
060302Białopole, gm.269584484479531.32
060303Chełm, gm.983931133113300331.64
060304Dorohusk, gm.568116541644156229.11
060305Dubienka, gm.225968168063430.15
060306Kamień, gm.310797897794331.48
060307Leśniowice, gm.319112071205116537.83
060308Rejowiec Fabryczny, gm.36111058105898029.30
060301Rejowiec Fabryczny, m.366110701070102729.23
060309Ruda-Huta, gm.382199499394326.01
060310Sawin, gm.463614461446141331.19
060311Siedliszcze, gm.563714231420135625.24
060312Wierzbica, gm.424315581558147836.72
060313Wojsławice, gm.347011611161110533.46
060314Żmudź, gm.265983383379331.33
  chełmski, pow. 58510 18020 18002 17197 30.80
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto366110701070102729.23
2Wieś5484916950169321617030.90
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 0002847488268821838531.00
2od 5 001 do 10 0002019760816068580930.11
3od 10 001 do 20 000983931133113300331.64
4od 20 001 do 50 00000000.00 
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca