.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Chełm / bialski, pow. / Wisznice, gm.
Wisznice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5525
Powierzchnia: 173 km2
Zaludnienie: 31 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 5
L. obw. z których
spłynęły dane:
5
L. upr. do głos.: 4268
L. wyd. kart: 1682
39.41%
brak33.53%34.94%36.35%37.76%39.17%40.58%41.99%43.40%44.81%46.22% 
............
danych34.93%36.34%37.75%39.16%40.57%41.98%43.39%44.80%46.21%47.63% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Dołholisce, Dołholiska 143419119118444.01
2Wiejski Dom Kultury w Horodyszczu, Horodyszcze ul. Rynek 1359522722621738.15
3Szkoła Podstawowa w Polubiczach66226626625740.18
4Szkoła Podstawowa w Wisznicach ul. Warszawska 19152258057755338.11
5Liceum Ogólnokształcące w Wisznicach ul. Warszawska 44105541841841139.62
  Wisznice, gm. 4268 1682 1678 1622 39.41

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca