.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Chełm / bialski, pow. / Łomazy, gm.
Łomazy, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5668
Powierzchnia: 200.43 km2
Zaludnienie: 28 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 7
L. obw. z których
spłynęły dane:
7
L. upr. do głos.: 4293
L. wyd. kart: 1734
40.39%
brak33.53%34.94%36.35%37.76%39.17%40.58%41.99%43.40%44.81%46.22% 
............
danych34.93%36.34%37.75%39.16%40.57%41.98%43.39%44.80%46.21%47.63% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Dubowie55122922922241.56
2Szkoła Podstawowa w Huszczy55218418417733.33
3Szkoła Podstawowa w Korczówce37714914914039.52
4Szkoła Podstawowa w Łomazach206488087985642.64
5Szkoła Podstawowa w Burwinie23491918538.89
6Szkoła Podstawowa w Kopytniku27911211210840.14
7Szkoła Podstawowa w Koszołach23689898837.71
  Łomazy, gm. 4293 1734 1733 1676 40.39

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca