.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Chełm / bialski, pow. / Leśna Podlaska, gm.
Leśna Podlaska, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4588
Powierzchnia: 97.69 km2
Zaludnienie: 46 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 3410
L. wyd. kart: 1436
42.11%
brak33.53%34.94%36.35%37.76%39.17%40.58%41.99%43.40%44.81%46.22% 
............
danych34.93%36.34%37.75%39.16%40.57%41.98%43.39%44.80%46.21%47.63% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Leśnej Podlaskiej, 21-542 Leśna Podlaska ul. Bialska168473673671443.71
2Szkoła Podstawowa w Witulinie, 21-542 Leśna Podlaska, Witulin63722622619335.48
3Szkoła Podstawowa w Ossówce, 21-542 Leśna Podlaska, Ossówka30712212212039.74
4Dom Strażaka w Starej Bordziłówce, 21-542 Leśna Podlaska, Stara Bordziłówka78235235233545.01
  Leśna Podlaska, gm. 3410 1436 1436 1362 42.11

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca