.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Chełm / bialski, pow. / Konstantynów, gm.
Konstantynów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4293
Powierzchnia: 87.06 km2
Zaludnienie: 49 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 3164
L. wyd. kart: 1506
47.60%
brak33.53%34.94%36.35%37.76%39.17%40.58%41.99%43.40%44.81%46.22% 
............
danych34.93%36.34%37.75%39.16%40.57%41.98%43.39%44.80%46.21%47.63% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Sala Widowiskowa Gminnego Centrum Kultury w Konstantynowie210910471045101049.64
2Szkoła Podstawowa w Komarnie Kolonii76934434432844.73
3Schronisko Młodzieżowe w Gnojnie21773736933.64
4Budynek Administracyjny Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie6942423260.87
  Konstantynów, gm. 3164 1506 1504 1439 47.60

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca