.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Bydgoszcz / świecki, pow. / Dragacz, gm.
Dragacz, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7035
Powierzchnia: 111.14 km2
Zaludnienie: 63 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 6
L. obw. z których
spłynęły dane:
6
L. upr. do głos.: 5633
L. wyd. kart: 1713
30.41%
brak29.33%29.86%30.39%30.92%31.45%31.98%32.51%33.04%33.57%34.10% 
............
danych29.85%30.38%30.91%31.44%31.97%32.50%33.03%33.56%34.09%34.63% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1ŚWIETLICA WIEJSKA BRATWIN56812012011521.13
2SALA POSIEDZEŃ URZĘDU GMINY DRAGACZ99928728726928.73
3ŚWIETLICA WIEJSKA WIELKI LUBIEŃ54915815814728.78
4GMINNY OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI GÓRNA GRUPA65919219217329.14
5SZKOŁA PODSTAWOWA GRUPA178968168158338.07
6ŚWIETLICA WIEJSKA DOLNA GRUPA106927527525925.72
  Dragacz, gm. 5633 1713 1713 1546 30.41

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca