.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Wałbrzych / ząbkowicki, pow. / Bardo, gm.
Bardo, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5735
Powierzchnia: 73.41 km2
Zaludnienie: 78 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 4514
L. wyd. kart: 1651
36.58%
brak28.52%29.54%30.56%31.58%32.60%33.62%34.64%35.66%36.68%37.70% 
............
danych29.53%30.55%31.57%32.59%33.61%34.63%35.65%36.67%37.69%38.72% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Bardzie, Bardo, ul. Kolejowa 12139446446442633.29
2Urząd Miasta i Gminy , Bardo, ul. Rynek 2122448048045239.22
3Szkoła Podstawowa w Przyłęku ul. Fabryczna 7101338338236437.81
4Wiejski Dom Kultury, Brzeźnica 4688332432431336.69
  Bardo, gm. 4514 1651 1650 1555 36.58

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca