.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Wrocław / wrocławski, pow. / Jordanów Śląski, gm.
Jordanów Śląski, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3025
Powierzchnia: 56.62 km2
Zaludnienie: 53 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 2
L. obw. z których
spłynęły dane:
2
L. upr. do głos.: 2377
L. wyd. kart: 903
37.99%
brak30.66%31.94%33.22%34.50%35.78%37.06%38.34%39.62%40.90%42.18% 
............
danych31.93%33.21%34.49%35.77%37.05%38.33%39.61%40.89%42.17%43.46% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Publiczna Szkoła Podstawowa ul.Wrocławska 55b 55-065 Jordanów Śl.179865265262336.26
2Świetlica Wiejska Glinica 2a gm. Jordanów Śląski57925125123943.35
  Jordanów Śląski, gm. 2377 903 903 862 37.99

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca