.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Wrocław / milicki, pow. ...
milicki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 37362
Powierzchnia: 715.01 km2
Zaludnienie: 52 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 29
L. obw. z których
spłynęły dane:
29
L. upr. do głos.: 28962
L. wyd. kart: 10482
36.19%
brak31.65%32.27%32.89%33.51%34.13%34.75%35.37%35.99%36.61%37.23% 
............
danych32.26%32.88%33.50%34.12%34.74%35.36%35.98%36.60%37.22%37.85% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
021301Cieszków, gm.365612991272121935.53
021302Krośnice, gm.624919781977182931.65
021303Milicz, gm.1905772057201690337.81
  milicki, pow. 28962 10482 10450 9951 36.19
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Miasto977641794176403842.75
2Wieś1918663036274591332.85
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy .
1do 5 000365612991272121935.53
2od 5 001 do 10 000624919781977182931.65
3od 10 001 do 20 00000000.00 
4od 20 001 do 50 0001905772057201690337.81
5od 50 001 do 100 00000000.00 
6od 100 001 do 200 00000000.00 
7od 200 001 do 500 00000000.00 
8pow. 500 00000000.00 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca