.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Sejmu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Legnica / jaworski, pow. / Męcinka, gm.
Męcinka, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4883
Powierzchnia: 147.78 km2
Zaludnienie: 33 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
L. obwodów: 4
L. obw. z których
spłynęły dane:
4
L. upr. do głos.: 3774
L. wyd. kart: 1046
27.72%
brak27.71%28.84%29.97%31.10%32.23%33.36%34.49%35.62%36.75%37.88% 
............
danych28.83%29.96%31.09%32.22%33.35%34.48%35.61%36.74%37.87%39.01% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Gimnazjum, 59-424 Męcinka 10 B128935535534127.54
2Świetlica wiejska , Małuszów 1747421620720745.57
3Szkoła Podstawowa, Pomocne 5193220520519222.00
4Szkoła Podstawowa, Piotrowice 137107927027026125.02
  Męcinka, gm. 3774 1046 1037 1001 27.72

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Komitety wyborcze Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SENAT PREZYDENT Wykonawca