.
.
 
 
. .
Election Committee / Candidates
.
. . Information about Election Committee . .
. .
. . . . . .
List's No.
Name Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny 
Abbreviation Ruch Patriotyczny 
Party (party body) "Ruch Patriotyczny" 
Status Zarejestrowany 
List's sign Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny 
List's status Zarejestrowana 

. . Candidates of Election Committee registered in electoral ward number 40 . .
. .
. . . . . . .
No. Surname and Names Status Additional information
1 OLESIEJUK Andrzej Ryszard Kandydat został zarejestrowany Occupation: informatyk
City: Gdynia
Party (support): członek Ligi Obrony Suwerenności
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
2 PRZYŁUDZKI Piotr Kandydat został zarejestrowany Occupation: elektroenergetyk
City: Gdańsk
Party (support): członek Ligi Obrony Suwerenności
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
3 KOBIERZYŃSKI Arkadiusz Tomasz Kandydat został zarejestrowany Occupation: student
City: Kolincz
Party (support): członek Ligi Obrony Suwerenności
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  
4 PRZYBYLSKI Hilary Józef Kandydat został zarejestrowany Occupation: agronom
City: Gdańsk
Party (support): członek Ligi Obrony Suwerenności
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
5 KOZŁOWSKA Ilona Beata Kandydat został zarejestrowany Occupation: student
City: Gdańsk
Party (support): członek Ligi Obrony Suwerenności
Zwolniona z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  
6 KRAUSE Anna Maria Kandydat został zarejestrowany Occupation: gastronom
City: Gdańsk
Party (support): członek Ligi Obrony Suwerenności
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam,nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
7 GRUBSKI Stanisław Kandydat został zarejestrowany Occupation: technik samochodowy
City: Gdańsk
Party (support): członek Ligi Obrony Suwerenności
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
8 RAULIN Henryk Kandydat został zarejestrowany Occupation: marynarz
City: Gdańsk
Party (support): członek Ligi Obrony Suwerenności
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
9 ODALSKI Tomasz Wojciech Kandydat został zarejestrowany Occupation: cukiernik
City: Gdańsk
Party (support): członek Ligi Obrony Suwerenności
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees Turnout Results Statistical Data SENATE PRESIDENT Created by
 top