.
.
 
 
. .
Election Committee / Candidates
.
. . Information about Election Committee . .
. .
. . . . . .
List's No. 14 
Name Komitet Wyborczy Polskiej Konfederacji - Godność i Praca 
Abbreviation  
Party (party body) Polska Konfederacja - Godność i Praca 
Status Zarejestrowany 
List's sign Komitet Wyborczy Polskiej Konfederacji - Godność i Praca 
List's status Zarejestrowana 

. . Candidates of Election Committee registered in electoral ward number 31 . .
. .
. . . . . . .
No. Surname and Names Status Additional information
1 SŁOMKA Adam Andrzej Kandydat został zarejestrowany Occupation: nauczyciel
City: Katowice
Party (support): członek Polskiej Konfederacji - Godność i Praca
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
2 MIROSŁAW Marianna Kandydat został zarejestrowany Occupation: plastyk
City: Tychy
Party (support): członek Polskiej Konfederacji - Godność i Praca
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam,nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
3 SOCHA Stefan Kandydat został zarejestrowany Occupation: kierowca
City: Chorzów
Party (support): członek Polskiej Konfederacji - Godność i Praca
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
4 POLCZYK Wiesław Kandydat został zarejestrowany Occupation: oficer marynarki handlowej
City: Chorzów
Party (support): członek Polskiej Konfederacji - Godność i Praca
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
5 PRUSZYŃSKI Tadeusz Paweł Kandydat został zarejestrowany Occupation: geodeta
City: Katowice
Party (support): członek Polskiej Konfederacji - Godność i Praca
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
6 MUSZALCZYK Czesław Zenon Kandydat został zarejestrowany Occupation: pielęgniarz
City: Piekary Śląskie
Party (support): członek Polskiej Konfederacji - Godność i Praca
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
7 WŁODARCZYK Paweł Józef Kandydat został zarejestrowany Occupation: informatyk
City: Siemianowice Śląskie
Party (support): członek Polskiej Konfederacji - Godność i Praca
Zwolniony z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  
8 ŚRUBORZ Gabriela Marcjanna Kandydat został zarejestrowany Occupation: nauczyciel
City: Katowice
Party (support): członek Polskiej Konfederacji - Godność i Praca
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam,nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
9 SZWED Mieczysław Kandydat został zarejestrowany Occupation: górnik
City: Ruda Śląska
Party (support): członek Polskiej Konfederacji - Godność i Praca
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
10 KASPRZYK Anna Kandydat został zarejestrowany Occupation: specjalista ds handlowych
City: Kamieniec Ząbkowicki
Party (support): członek Polskiej Konfederacji - Godność i Praca
Zwolniona z obowiązku złożenia oświadczenia na podstawie art. 7 ust. 2 powołanej ustawy  
11 SZOT Sławomir Zbigniew Kandydat został zarejestrowany Occupation: technik elektryk
City: Mysłowice
Party (support): członek Polskiej Konfederacji - Godność i Praca
Złożył następujące oświadczenie: nie pracowałem,nie pełniłem służby ani nie byłem świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
12 UBRANIAK Grażyna Teresa Kandydat został zarejestrowany Occupation: budowlaniec
City: Piekary Śląskie
Party (support): członek Polskiej Konfederacji - Godność i Praca
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam,nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 
13 ZMITRUK Jolanta Kandydat został zarejestrowany Occupation: telefonistka
City: Mysłowice
Party (support): członek Polskiej Konfederacji - Godność i Praca
Złożyła następujące oświadczenie: nie pracowałam,nie pełniłam służby ani nie byłam świadomym i tajnym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 1, art. 2, art. 4 i art. 4a powołanej ustawy 

  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees Turnout Results Statistical Data SENATE PRESIDENT Created by
 top