.
.
 
 
. .
Constituency Electoral / The List of The Committees
.
. . Electoral Constituencies . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Katowice
Katowice, okr. 31
Statistical Data
Number of lists: 13
Number of candidates: 256
   female: 57 (22.27%)
   male: 199 (77.73%)
Number of seats: 12
Number of candidates/seat: 21
The average age of: 43
   female: 41
   male: 44
Youngest: 21
Oldest: 76
7 11 14 17
. . . .
10 13 16 19

. . Election Committees where registered lists of the candidates in constituencies: . .
. .
. . . . . . . . . . . . . .
List Name List's status Number of The average age of
candidates female % male % candidates female male
 1 Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny Zarejestrowana 19 5 26.32 14 73.68 50 44 52
 2 Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy Zarejestrowana 20 2 10.00 18 90.00 39 26 41
 3 Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin Zarejestrowana 24 6 25.00 18 75.00 35 33 36
 4 Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl Zarejestrowana 15 2 13.33 13 86.67 44 57 42
 5 Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej Zarejestrowana 20 7 35.00 13 65.00 42 34 45
 6 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość Zarejestrowana 24 5 20.83 19 79.17 41 45 41
 7 Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej Zarejestrowana 18 6 33.33 12 66.67 41 36 44
 8 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP Zarejestrowana 23 3 13.04 20 86.96 41 47 40
 9 Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej Zarejestrowana 18 3 16.67 15 83.33 53 39 56
 10 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego Zarejestrowana 24 7 29.17 17 70.83 50 49 50
 12 Komitet Wyborczy Platformy Janusza Korwin-Mikke Zarejestrowana 14 1 7.14 13 92.86 34 26 35
 13 Komitet Wyborczy Wyborców-Ogólnopolska Koalicja Obywatelska Odmowa rejestracji 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0
 14 Komitet Wyborczy Polskiej Konfederacji - Godność i Praca Zarejestrowana 13 5 38.46 8 61.54 44 44 44
 15 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej Zarejestrowana 24 5 20.83 19 79.17 48 44 48
 16 Komitet Wyborczy Partii Inicjatywa RP Oddalenie skargi przez sąd 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0
 17 Komitet Wyborczy Dom Ojczysty Oddalenie skargi przez sąd 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0
 18 Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski Odmowa rejestracji 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0
Σ     256 57 22.27 199 77.73 43 41 44

. . The number of candidates in the age brackets . .
. .
. . . . . . . . . . .
age brackets Number of candidates total % female male
Number % Number %
21 - 29 50 19.53 16 6.25 34 13.28
30 - 39 51 19.92 12 4.69 39 15.23
40 - 49 62 24.22 10 3.91 52 20.31
50 - 59 69 26.95 18 7.03 51 19.92
60 - 69 17 6.64 1 0.39 16 6.25
70 and over 7 2.73 0 0.00 7 2.73
total 256 100.00 57 22.27 199 77.73


  Legal Acts Documents Electoral Bodies Election Committees Turnout Results Statistical Data SENATE PRESIDENT Created by
 top