.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / gorlicki, pow. / Sękowa, gm.
Sękowa, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4889
Powierzchnia: 194.75 km2
Zaludnienie: 25 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 3671
Liczba wydanych kart: 1727
 47.04%
brak41.28%42.59%43.90%45.21%46.52%47.83%49.14%50.45%51.76%53.07% 
............
danych42.58%43.89%45.20%46.51%47.82%49.13%50.44%51.75%53.06%54.38% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa, Męcina Wielka64133933933352.89
2Dom Ludowy, Sękowa119161061060951.22
3Szkoła Podstawowa, Siary73732732732344.37
4Szkoła Podstawowa, Ropica Górna69730330330243.47
5Szkoła Podstawowa, Bodaki25992929235.52
6Szkoła Podstawowa, Krzywa14656565638.36
=   3671  1727  1727  1715  47.04 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca