.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. ...
małopolskie, woj.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3230057
Powierzchnia: 15189.7 km2
Zaludnienie: 212 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 2221
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 2221
Liczba uprawnionych do głosowania: 2526955
Liczba wydanych kart: 1338793
 52.98%
brak39.75%41.72%43.69%45.66%47.63%49.60%51.57%53.54%55.51%57.48% 
............
danych41.71%43.68%45.65%47.62%49.59%51.56%53.53%55.50%57.47%59.45% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
120100bocheński, pow.7612640502404914020353.20
120200brzeski, pow.6828135011350013475051.27
120300chrzanowski, pow.10399552012519935161150.01
120400dąbrowski, pow.4547221160211522100946.53
120500gorlicki, pow.8360140569405504026248.53
120600krakowski, pow.18797695352953359474650.73
126101Kraków, m.59374835268235254835099159.40
120700limanowski, pow.8902946174461704580551.86
120800miechowski, pow.4144216940169351675140.88
120900myślenicki, pow.8653245495454884517152.58
121000nowosądecki, pow.14549879758797287921254.82
121100nowotarski, pow.13646665832658206539948.24
126201Nowy Sącz, m.6559937341373343712756.92
121200olkuski, pow.9283244512444994416947.95
121300oświęcimski, pow.12242165980659586552453.90
121400proszowicki, pow.3439013672136701358039.76
121500Suski, pow.6284232337323303206051.46
121600tarnowski, pow.14438672979729597244750.54
126301Tarnów, m.9502950162501544988052.79
121700tatrzański, pow.5278526974269602680151.10
121800wadowicki, pow.11925162531625196213952.44
121900wielicki, pow.7925440818407884054351.50
  małopolskie, woj. 2526955 1338793 1338382 1330180 52.98
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Miasto129575772819572793572421056.20
2Wieś123119861059861044760597049.59
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 0004482821119211172095247.11
2od 5 001 do 10 00045129821942321937821766848.62
3od 10 001 do 20 00055647328142128132627934050.57
4od 20 001 do 50 00067851435523535512735297852.35
5od 50 001 do 100 00010706558751587325837154.87
6od 100 001 do 200 0009502950162501544988052.79
7od 200 001 do 500 00000000.00
8pow. 500 00059374835268235254835099159.40

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca