.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / chrzanowski, pow. ...
chrzanowski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 128431
Powierzchnia: 371.49 km2
Zaludnienie: 345 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 81
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 81
Liczba uprawnionych do głosowania: 103995
Liczba wydanych kart: 52012
 50.01%
brak47.58%48.01%48.44%48.87%49.30%49.73%50.16%50.59%51.02%51.45% 
............
danych48.00%48.43%48.86%49.29%49.72%50.15%50.58%51.01%51.44%51.88% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
120301Alwernia, gm.996447414740470747.58
120302Babice, gm.687735673567353451.87
120303Chrzanów, gm.4083320611206002046550.48
120304Libiąż, gm.1828290499044898349.50
120305Trzebinia, gm.2803914044140421392250.09
  chrzanowski, pow. 103995 52012 51993 51611 50.01
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Miasto6643233592335783335150.57
2Wieś3756318420184151826049.04
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 00000000.00
2od 5 001 do 10 000687735673567353451.87
3od 10 001 do 20 000996447414740470747.58
4od 20 001 do 50 0008715443704436864337050.15
5od 50 001 do 100 00000000.00
6od 100 001 do 200 00000000.00
7od 200 001 do 500 00000000.00
8pow. 500 00000000.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca