.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / gorlicki, pow. / Sękowa, gm.
Sękowa, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4889
Powierzchnia: 194.75 km2
Zaludnienie: 25 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 3671
Liczba wydanych kart: 1727
Liczba głosów oddanych: 1727
Liczba głosów ważnych: 1715
 47.04%
brak41.28%42.59%43.90%45.21%46.52%47.83%49.14%50.45%51.76%53.07% 
............
danych42.58%43.89%45.20%46.51%47.82%49.13%50.44%51.75%53.06%54.38% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora70.41
2BOROWSKI Marek Stefan965.60
3BUBEL Leszek Henryk10.06
5ILASZ Liwiusz Marian30.17
6KACZYŃSKI Lech Aleksander64437.55
7KALINOWSKI Jarosław402.33
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard231.34
9LEPPER Andrzej Zbigniew33419.48
11PYSZKO Jan00.00
12SŁOMKA Adam Andrzej20.12
13TUSK Donald Franciszek56332.83
14TYMIŃSKI Stanisław20.12
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa, Męcina Wielka64133933933352.89
2Dom Ludowy, Sękowa119161061060951.22
3Szkoła Podstawowa, Siary73732732732344.37
4Szkoła Podstawowa, Ropica Górna69730330330243.47
5Szkoła Podstawowa, Bodaki25992929235.52
6Szkoła Podstawowa, Krzywa14656565638.36
  Sękowa, gm. 3671 1727 1727 1715 47.04

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca