.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / gorlicki, pow. / Łużna, gm.
Łużna, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8345
Powierzchnia: 56.24 km2
Zaludnienie: 148 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 6172
Liczba wydanych kart: 3002
 48.64%
brak41.28%42.59%43.90%45.21%46.52%47.83%49.14%50.45%51.76%53.07% 
............
danych42.58%43.89%45.20%46.51%47.82%49.13%50.44%51.75%53.06%54.38% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Wiejski Dom Kultury, Łużna110149049048744.50
2Wiejski Dom Kultury, Łużna123657257256646.28
3Szkoła Podstawowa, Szalowa187194194193250.29
4Szkoła Podstawowa, Biesna53424124123745.13
5Dom Ludowy, Mszanka67034634634151.64
6Dom Ludowy, Wola Łużańska76041241241054.21
=   6172  3002  3002  2973  48.64 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca