.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / gorlicki, pow. / Łużna, gm.
Łużna, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8345
Powierzchnia: 56.24 km2
Zaludnienie: 148 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 6172
Liczba wydanych kart: 3002
Liczba głosów oddanych: 3002
Liczba głosów ważnych: 2973
 48.64%
brak41.28%42.59%43.90%45.21%46.52%47.83%49.14%50.45%51.76%53.07% 
............
danych42.58%43.89%45.20%46.51%47.82%49.13%50.44%51.75%53.06%54.38% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora190.64
2BOROWSKI Marek Stefan1414.74
3BUBEL Leszek Henryk40.13
5ILASZ Liwiusz Marian70.24
6KACZYŃSKI Lech Aleksander134645.27
7KALINOWSKI Jarosław1224.10
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard220.74
9LEPPER Andrzej Zbigniew71424.02
11PYSZKO Jan10.03
12SŁOMKA Adam Andrzej10.03
13TUSK Donald Franciszek59219.91
14TYMIŃSKI Stanisław40.13
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Wiejski Dom Kultury, Łużna110149049048744.50
2Wiejski Dom Kultury, Łużna123657257256646.28
3Szkoła Podstawowa, Szalowa187194194193250.29
4Szkoła Podstawowa, Biesna53424124123745.13
5Dom Ludowy, Mszanka67034634634151.64
6Dom Ludowy, Wola Łużańska76041241241054.21
  Łużna, gm. 6172 3002 3002 2973 48.64

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca