.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / dąbrowski, pow. / Mędrzechów, gm.
Mędrzechów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3661
Powierzchnia: 43.67 km2
Zaludnienie: 83 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 2791
Liczba wydanych kart: 1264
 45.29%
brak42.76%43.37%43.98%44.59%45.20%45.81%46.42%47.03%47.64%48.25% 
............
danych43.36%43.97%44.58%45.19%45.80%46.41%47.02%47.63%48.24%48.86% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Urząd Gminy w Mędrzechowie168372772772043.20
2Szkoła Podstawowa w Grądach56424824824543.97
3Szkoła Podstawowa w Woli Mędrzechowskiej48022522522346.88
4Dom Radosnej Starości w Kupieninie64646464100.00
=   2791  1264  1264  1252  45.29 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca