.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / małopolskie, woj. / dąbrowski, pow. / Mędrzechów, gm.
Mędrzechów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3661
Powierzchnia: 43.67 km2
Zaludnienie: 83 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 2791
Liczba wydanych kart: 1264
Liczba głosów oddanych: 1264
Liczba głosów ważnych: 1252
 45.29%
brak42.76%43.37%43.98%44.59%45.20%45.81%46.42%47.03%47.64%48.25% 
............
danych43.36%43.97%44.58%45.19%45.80%46.41%47.02%47.63%48.24%48.86% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora100.80
2BOROWSKI Marek Stefan514.07
3BUBEL Leszek Henryk00.00
5ILASZ Liwiusz Marian30.24
6KACZYŃSKI Lech Aleksander58146.41
7KALINOWSKI Jarosław705.59
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard40.32
9LEPPER Andrzej Zbigniew33326.60
11PYSZKO Jan20.16
12SŁOMKA Adam Andrzej10.08
13TUSK Donald Franciszek19415.50
14TYMIŃSKI Stanisław30.24
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Urząd Gminy w Mędrzechowie168372772772043.20
2Szkoła Podstawowa w Grądach56424824824543.97
3Szkoła Podstawowa w Woli Mędrzechowskiej48022522522346.88
4Dom Radosnej Starości w Kupieninie64646464100.00
  Mędrzechów, gm. 2791 1264 1264 1252 45.29

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca