.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Gdańsk / sztumski, pow. ...
sztumski, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 43524
Powierzchnia: 730.85 km2
Zaludnienie: 59 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 33910
Liczba wydanych kart: 10538
Liczba wyjętych kart: 10535
Liczba ważnych kart: 10535
Liczba głosów ważnych: 10184
Liczba mandatów: 3
31.08%
brak18.63%20.22%21.81%23.40%24.99%26.58%28.17%29.76%31.35%32.94% 
............
danych20.21%21.80%23.39%24.98%26.57%28.16%29.75%31.34%32.93%34.53% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1ABRAMSKI Kazimierz2792.74
2BORUSEWICZ Bogdan Michał154115.13
3CZYŻEWSKI Czesław Ireneusz118111.60
4ĆWIKLIŃSKI Henryk Antoni222221.82
5GOZDAWA-NOCOŃ Krystyna Barbara9839.65
6GUMIŃSKI Stanisław Mirosław153415.06
7ILUK Jan4224.14
8KIERNOZEK Czesław Zbigniew139013.65
9KOZIATEK Jan Piotr9969.78
10KURSKA Anna Maria293428.81
11MARUSIK Elżbieta Maria108810.68
12PASTUSIAK Longin Hieronim258625.39
13PATURALSKA Grażyna6416.29
14PLUTOWSKI Mirosław Marian7637.49
15PŁAŻYŃSKI Maciej350734.44
16ZAGŁOBA Ryszard Andrzej9809.62
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
221601Dzierzgoń, gm.736524452445234133.20
221602Mikołajki Pomorskie, gm.281761961859521.97
221603Stary Dzierzgoń, gm.324760560458718.63
221604Stary Targ, gm.498415331533148030.76
221605Sztum, gm.1549753365335518134.43
  sztumski, pow. 33910 10538 10535 10184 31.08

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca