.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Warszawa II / piaseczyński, pow. / Konstancin-Jeziorna, gm.
Konstancin-Jeziorna, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 22744
Powierzchnia: 78.28 km2
Zaludnienie: 290 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 18776
Liczba wydanych kart: 9101
Liczba wyjętych kart: 9093
Liczba ważnych kart: 9093
Liczba głosów ważnych: 8573
Liczba mandatów: 2
48.47%
brak33.82%35.58%37.34%39.10%40.86%42.62%44.38%46.14%47.90%49.66% 
............
danych35.57%37.33%39.09%40.85%42.61%44.37%46.13%47.89%49.65%51.42% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1ANDRZEJEWSKI Piotr Łukasz446952.13
2GAWRYSIUK Ryszard Jan2412.81
3MICHALKIEWICZ Stanisław Andrzej137416.03
4OKSIUTA Krzysztof3213.74
5PAZIEWSKA Elżbieta4154.84
6SMOKTUNOWICZ Robert Maciej438851.18
7WALCZAK Ryszard Zenon7448.68
8WÓJCIK Wiesław4174.86
9WRÓBLEWSKI Michał Paweł91310.65
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Centrum Rehabilitacji Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, ul.Długa 40/42, Kostancin - Jeziorna145779479476654.50
2Zespół Szkół Nr 1, Konstancin-Jeziorna ul.Wojewódzka 12, Konstancin - Jeziorna127765865862051.53
3Zespół Szkół Nr 2, Konstancin-Jeziorna ul. Żeromskiego 15, Konstancin - Jeziorna99755255251955.37
4Świetlica KSM ELSAM, Konstancin-Jeziorna ul. Wilanowska 116, Konstancin - Jeziorna60739439437164.91
5Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa ul.Sobieskiego 5, Konstancin - Jeziorna125268368362954.55
6Bank Spółdzielczy w Konstancinie-Jeziornie ul.Wilanowska 1, Konstancin -Jeziorna130063663358448.92
7Przedszkole Gminne, ul. Jaworskiego 3, Konstancin - Jeziorna141562762657944.31
8Zespół Szkół Nr 3, ul. Bielawska 57, Konstancin - Jeziorna22721028102697345.25
9Gminna Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Szkolna 7, Konstancin - Jeziorna128659459456446.19
10Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Pułaskiego 53, Konstancin Jeziorna140874174171652.63
11Dom Ludowy w Bielawie, Konstancin - Jeziorna135065064861048.15
12Gminna Szkoła Podstawowa Nr 6 w Opaczy, Konstancin - Jeziorna116345245242838.87
13Zespół Szkół Nr 4 w Słomczynie, ul.Wilanowska218 , Słomczyn192878978975240.92
14Gminne Przedszkole w Oborach, Konstancin-Jeziorna70525325324535.89
15Eangelicki Ośrodek Diakonii 'Tabita' ul. Długa 43, Konstancin - Jeziorna9052524857.78
16Dom Pomocy Społecznej ul.Potulickich 1, Konstancin-Jeziorna6450502478.13
17Dom Rencisty Polskiej Akademii Nauk ul.Chodkiewicza 3/5, Konstancin Jeziorna6253535385.48
18Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mariana Weissa, ul. Wierzejewskiego 12, Konstancin -Jeziorna8246464556.10
19Dom Artystów Weteranów Scen Polskich ul.Pułaskieg 6, Konstancin Jeziorna6149494780.33
  Konstancin-Jeziorna, gm. 18776 9101 9093 8573 48.47

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca