.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Siedlce / miński, pow. / Dobre, gm.
Dobre, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6073
Powierzchnia: 124.85 km2
Zaludnienie: 48 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 4670
Liczba wydanych kart: 1695
Liczba wyjętych kart: 1695
Liczba ważnych kart: 1695
Liczba głosów ważnych: 1632
Liczba mandatów: 3
36.30%
brak31.49%33.50%35.51%37.52%39.53%41.54%43.55%45.56%47.57%49.58% 
............
danych33.49%35.50%37.51%39.52%41.53%43.54%45.55%47.56%49.57%51.59% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1ANULEWICZ Andrzej31019.00
2AUGUSTYNIAK Mirosław Jan1629.93
3BODZEK Danuta Anna633.86
4BORKOWSKI Krzysztof Wawrzyniec47328.98
5BORKOWSKI Leszek Bogusław33420.47
6DOBROWOLSKI Janusz1368.33
7DYKTY Henryk432.63
8DZIEWULSKI Zbigniew301.84
9GÓRSKI Henryk35421.69
10IZDEBSKI Sławomir33320.40
11KAWECKI Andrzej Jerzy34020.83
12KOZIEJ Stanisław Marian20112.32
13KRASKA Waldemar Jerzy35021.45
14KURPIEWSKI Stanisław Tadeusz281.72
15MAJEWSKI Krzysztof664.04
16MAKSYMIAK Beata Małgorzata332.02
17OLEKSY Józef17810.91
18STRĄK Michał583.55
19STRZELECKI Jerzy653.98
20SZCZĘSNY Paweł613.74
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Dobrem131962362359647.23
2Szkoła Podstawowa w Dobrem165151951950231.44
3Szkoła Podstawowa w Dropiu86124624623228.57
4Szkoła Podstawowa w Mlęcinie83930730730236.59
  Dobre, gm. 4670 1695 1695 1632 36.30

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca