.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Siedlce / makowski, pow. / Rzewnie, gm.
Rzewnie, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 2910
Powierzchnia: 111.72 km2
Zaludnienie: 26 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 2204
Liczba wydanych kart: 968
Liczba wyjętych kart: 968
Liczba ważnych kart: 968
Liczba głosów ważnych: 905
Liczba mandatów: 3
43.92%
brak35.57%36.77%37.97%39.17%40.37%41.57%42.77%43.97%45.17%46.37% 
............
danych36.76%37.96%39.16%40.36%41.56%42.76%43.96%45.16%46.36%47.57% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1ANULEWICZ Andrzej16718.45
2AUGUSTYNIAK Mirosław Jan23626.08
3BODZEK Danuta Anna667.29
4BORKOWSKI Krzysztof Wawrzyniec11913.15
5BORKOWSKI Leszek Bogusław13715.14
6DOBROWOLSKI Janusz667.29
7DYKTY Henryk616.74
8DZIEWULSKI Zbigniew111.22
9GÓRSKI Henryk15817.46
10IZDEBSKI Sławomir11813.04
11KAWECKI Andrzej Jerzy15116.69
12KOZIEJ Stanisław Marian515.64
13KRASKA Waldemar Jerzy17719.56
14KURPIEWSKI Stanisław Tadeusz475.19
15MAJEWSKI Krzysztof535.86
16MAKSYMIAK Beata Małgorzata141.55
17OLEKSY Józef586.41
18STRĄK Michał141.55
19STRZELECKI Jerzy323.54
20SZCZĘSNY Paweł384.20
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Rzewniu124563863859651.24
2Szkoła Podstawowa w Orłowie3141061069733.76
3Szkoła Podstawowa w Nowym Sielcu35615415414643.26
4Szkoła Podstawowa w Drozdowie28970706624.22
  Rzewnie, gm. 2204 968 968 905 43.92

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca