.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Siedlce / makowski, pow. / Maków Mazowiecki, m.
Maków Mazowiecki, m.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 10352
Powierzchnia: 10.3 km2
Zaludnienie: 1005 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 8180
Liczba wydanych kart: 3386
Liczba wyjętych kart: 3383
Liczba ważnych kart: 3383
Liczba głosów ważnych: 3221
Liczba mandatów: 3
41.39%
brak35.57%36.77%37.97%39.17%40.37%41.57%42.77%43.97%45.17%46.37% 
............
danych36.76%37.96%39.16%40.36%41.56%42.76%43.96%45.16%46.36%47.57% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1ANULEWICZ Andrzej2858.85
2AUGUSTYNIAK Mirosław Jan114535.55
3BODZEK Danuta Anna2106.52
4BORKOWSKI Krzysztof Wawrzyniec37211.55
5BORKOWSKI Leszek Bogusław2477.67
6DOBROWOLSKI Janusz872.70
7DYKTY Henryk1494.63
8DZIEWULSKI Zbigniew471.46
9GÓRSKI Henryk71822.29
10IZDEBSKI Sławomir2186.77
11KAWECKI Andrzej Jerzy66220.55
12KOZIEJ Stanisław Marian46614.47
13KRASKA Waldemar Jerzy3099.59
14KURPIEWSKI Stanisław Tadeusz1454.50
15MAJEWSKI Krzysztof32810.18
16MAKSYMIAK Beata Małgorzata722.24
17OLEKSY Józef70421.86
18STRĄK Michał471.46
19STRZELECKI Jerzy1745.40
20SZCZĘSNY Paweł1173.63
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa Nr 1 ul.Sportowa 9 w Makowie Maz.183478178173342.58
2Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Gen.Pułaskiego 15 w Makowie Maz.213485485481840.02
3Liceum Ogólnokształcące ul.Kopernika 2 w Makowie Maz.208985185180640.74
4Zespół Szkół ul. Adama Mickiewicza 37 w Makowie Maz.202888988685343.84
5SP ZOZ Zespół Z-dów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego im. Duńskiego Czerwonego Krzyża w Makowie Maz. ul. W. Witosa 29511111111.58
  Maków Mazowiecki, m. 8180 3386 3383 3221 41.39

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca