.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Warszawa II / legionowski, pow. / Serock, gm.
Serock, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 10655
Powierzchnia: 108.96 km2
Zaludnienie: 97 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 8599
Liczba wydanych kart: 3083
Liczba wyjętych kart: 3081
Liczba ważnych kart: 3081
Liczba głosów ważnych: 2912
Liczba mandatów: 2
35.85%
brak35.85%37.00%38.15%39.30%40.45%41.60%42.75%43.90%45.05%46.20% 
............
danych36.99%38.14%39.29%40.44%41.59%42.74%43.89%45.04%46.19%47.35% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1ANDRZEJEWSKI Piotr Łukasz131044.99
2GAWRYSIUK Ryszard Jan1033.54
3MICHALKIEWICZ Stanisław Andrzej47716.38
4OKSIUTA Krzysztof38313.15
5PAZIEWSKA Elżbieta1966.73
6SMOKTUNOWICZ Robert Maciej118240.59
7WALCZAK Ryszard Zenon35212.09
8WÓJCIK Wiesław1294.43
9WRÓBLEWSKI Michał Paweł54018.54
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Serocku ul. Pułtuska 68111451050847345.78
2Przedszkole Samorządowe w Serocku ul. Wł. Wolskiego 15161363463460839.31
3Zespół Gminnych Świetlic Terapeutycznych w Serocku, Świetlica w Wierzbicy, Wierzbica 28 B85528128126532.87
4Zespół Szkolno - Przedszkolny, w Woli Kiełpińskiej147947647645232.18
5Zespół Szkolno - Przedszkolny, w Woli Kiełpińskiej197556756753928.71
6Zespół Szkół w Zegrzu, ul.Oficerska 3109644944942240.97
7Szkoła Podstawowa w Jadwisinie, ul. Szkolna 4646716616615335.55
  Serock, gm. 8599 3083 3081 2912 35.85

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca