.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu do Senatu RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Warszawa II / legionowski, pow. / Jabłonna, gm.
Jabłonna, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 11043
Powierzchnia: 64.55 km2
Zaludnienie: 171 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 8989
Liczba wydanych kart: 4216
Liczba wyjętych kart: 4212
Liczba ważnych kart: 4212
Liczba głosów ważnych: 4006
Liczba mandatów: 2
46.90%
brak35.85%37.00%38.15%39.30%40.45%41.60%42.75%43.90%45.05%46.20% 
............
danych36.99%38.14%39.29%40.44%41.59%42.74%43.89%45.04%46.19%47.35% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1ANDRZEJEWSKI Piotr Łukasz204150.95
2GAWRYSIUK Ryszard Jan1032.57
3MICHALKIEWICZ Stanisław Andrzej65716.40
4OKSIUTA Krzysztof2786.94
5PAZIEWSKA Elżbieta2225.54
6SMOKTUNOWICZ Robert Maciej205251.22
7WALCZAK Ryszard Zenon42110.51
8WÓJCIK Wiesław1343.34
9WRÓBLEWSKI Michał Paweł43810.93
 
. . Wyniki głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba kart wydanych / liczby uprawnionych
[%]
oddanych ważnych
1Gminne Centrum Kultury i Sportu, Jabłonna ul. Modlińska 102215310591059100349.19
2Gminne Centrum Kultury i Sportu, Jabłonna ul. Modlińska 102211998398192646.39
3Szkoła Podstawowa w Chotomowie, ul. Partyzantów 23155673773771347.37
4Szkoła Podstawowa w Chotomowie, ul. Partyzantów 23179088388183949.33
5GCKiS filia w Skierdach ul.Nadwislańska 170031731730145.29
6Klub Rolnika, Boża Wola 4267123723722435.32
  Jabłonna, gm. 8989 4216 4212 4006 46.90

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca