.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu do godz. 16:30 . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Olsztyn ...
Olsztyn, okr. 34
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 800747
Powierzchnia: 14446.2 km2
Zaludnienie: 55 os/km2
Statystyka w wyborach
L. obwodów: 557
L. obw. z których
spłynęły dane:
557
L. upr. do głos.: 622700
L. wyd. kart: 155631
24.99%
brak21.92%22.97%24.02%25.07%26.12%27.17%28.22%29.27%30.32%31.37% 
............
danych22.96%24.01%25.06%26.11%27.16%28.21%29.26%30.31%31.36%32.42% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba obwodów Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba
wydanych
kart
Liczba wydanych kart / liczba uprawnionych [%]
ogółem z których
spłynęły dane
280500ełcki, pow.5252654471513123.12
280600giżycki, pow.4040459631073923.36
281800gołdapski, pow.202021485475222.12
280800kętrzyński, pow.5151546281197621.92
281000mrągowski, pow.313140004920423.01
281100nidzicki, pow.272726562611823.03
281300olecki, pow.262626821611822.81
286201Olsztyn, m.90901337464330732.38
281400olsztyński, pow.107107883781982622.43
281600piski, pow.4141451031172425.99
281700szczycieński, pow.5353549001233322.46
281900węgorzewski, pow.191919663440322.39
  Olsztyn, okr. 34 557 557 622700 155631 24.99
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba obwodów Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba
wydanych
kart
Liczba wydanych kart / liczba uprawnionych [%]
ogółem z których
spłynęły dane
1gmina wiejska1801801603333265420.37
2gminia miejsko wiejska2002001982064641423.42
3gmina miejska87871304153325625.50
4miasto na prawach powiatu90901337464330732.38

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca