.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu do godz. 16:30 . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / Bielsko-Biała ...
Bielsko-Biała, okr. 26
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 748430
Powierzchnia: 2825.78 km2
Zaludnienie: 264 os/km2
Statystyka w wyborach
L. obwodów: 452
L. obw. z których
spłynęły dane:
452
L. upr. do głos.: 588656
L. wyd. kart: 186272
31.64%
brak28.81%29.32%29.83%30.34%30.85%31.36%31.87%32.38%32.89%33.40% 
............
danych29.31%29.82%30.33%30.84%31.35%31.86%32.37%32.88%33.39%33.91% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba obwodów Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba
wydanych
kart
Liczba wydanych kart / liczba uprawnionych [%]
ogółem z których
spłynęły dane
240200bielski, pow.79791161523930433.84
246101Bielsko-Biała, m.92921416804628532.67
240300cieszyński, pow.1171171339823859528.81
241000pszczyński, pow.6262804392422030.11
241700żywiecki, pow.1021021164033786832.53
  Bielsko-Biała, okr. 26 452 452 588656 186272 31.64
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba obwodów Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba
wydanych
kart
Liczba wydanych kart / liczba uprawnionych [%]
ogółem z których
spłynęły dane
1gmina wiejska2072072514688117432.28
2gminia miejsko wiejska82821136833448930.34
3gmina miejska7171818252432429.73
4miasto na prawach powiatu92921416804628532.67

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Dane statystyczne SEJM PREZYDENT Wykonawca